Ekologický a prirodzený

EkoMlat logo Stabilizer - vodozádržné plochy

Mlatové konštrukcie vonkajších plôch z prírodného drveného kameniva a organických prímesí STABILIZER® alebo STALOK® sú ekologickou alternatívou asfaltu a betónu pri výstavbe ciest, chodníkov, námestí, nádvorí, parkovísk, športovísk, cyklotrás a školských ihrísk. Mlatové plochy sú vhodné aj tam, kde sú potrebné alebo vyžadované vodozádržné opatrenia.

Viac info…
EKOMLAT - vodozádržné plochy
Mlatové povrchy je možné zušľachtiť

STABILIZÉRMI logo Stabilizer - vodozádržné plochy

Stabilizéry zlepšujú vlastnosti drveného mlatu, čím zabezpečujú jeho dlhodobé vyžívanie. Zvyšujú tvrdosť, stabilitu a šmykovú pevnosť mlatovej vrstvy, znižujú prašnosť a uvoľnovanie zŕn pri  zachovanom priesaku vody.

stabilizér - zmes pre spevňovanie povrchov z prírodných pieskov

STABILIZER ®

 DETAIL
stalok - tekutina pre spevňovanie povrchov z prírodných pieskov

STALOK ®

 DETAIL
Spoločnosť KLOCOK Poprad, s.r.o. má výhradné zastúpenie pre predaj materiálov STABILIZER® a STALOK® pre Slovenskú republiku.
výhody mlatových povrchov ako alternatívy k betónu a asfaltu
Prečo sa rozhodnúť pre EkoMlat?

VÝHODY

 • vysoká vodná priepustnosť,
 • vysoká pevnosť v šmyku,
 • vysoká vodná zádržnosť,
 • udržiavanie mikroklímy, neprehrievanie povrchu,
 • priepustnosť vzduchu a redukcia prašnosti,
 • široká škála odtieňov prírodných materiálov,
 • dlhá životnosť pri údržbe podľa našich pokynov,
 • minimálna záťaž životného prostredia,
 • jednoduché metódy opravy.
Mám záujem
Kde odporúčame EkoMlat?

VYUŽITIE

 • chodníky a cyklotrasy, pásy pre invalidné vozíky,
 • mestské, alebo obecné námestia,
 • parky, historické pamiatky,
 • cintoríny,
 • detské ihriská,
 • športoviská,
 • plochy okolo vysadených stromov,
 • rozsiahle parkovacie plochy s príjazdovými cestami,
 • vodozádržné plochy.
Zobraziť galériu
využitie ekologického mlatu ako povrchu pre chodníky, cyklochodníky, námestia, nádvoria, parkoviská

Aplikácia EkoMlatu

Realizácie mlatových povrchov

GALÉRIA

EkoMlat v kombinácii so STABILIZERom, alebo STALOKom je plnohodnotnou atraktívnou ekologickou alternatívou betónu a asfaltu, o  čom svedčia aj fotografie z našich realizácií v rámci celého Slovenska.
Taktiež vám prinášame zaujímavé inšpirácie realizácií mlatových povrchov z celého sveta.
Uverejnené fotografie sú z archívu spoločnosti STABILIZER 2000 GmbH.

Realizácie 2022
Realizácie 2021
Staršie realizácie
Inšpirácie zo sveta

Zaujali vás produkty Stabilizer, Stalok?

Špecifické informácie pre odbornú, ale aj laickú verejnosť nájdete v našich materiáloch na stiahnutie.
Ak ste požadované infomácie nenašli, prosím kontaktujte nás na uvedenom telefónnom čísle:

+421 919 043 545

Možnosti využitia originálneho spojiva STABILIZER®


Filozofické, technické a ekonomické aspekty.

Technické informácie o spojive STABILIZER®


Plochy pre chodníky a cesty s ľahkou prevádzkou.

Podklady pre výberové konanie


Informácie pre projektantov a architektov.

Stabilizátor povrchov parkovísk, nádvorí a námestí


Technologický postup prípravy a aplikácie povrchov so spojivom STABILIZER®.

Aplikácia spojiva STABILIZER® - Technický list


Informácie a pokyny pri manipulácii a spotrebe.

Aplikácia spojiva STABILIZER® - Technický list


Pokyny pre údržbu a opravy plôch.

Aplikácia spojiva STABILIZER® - Technický list


Pokyny pre investorov, projektantov a dodávateľov drveného kameniva.

Aplikácia spojiva Stalok-Concentrate


Odporúčania pre aplikáciu spojiva Stalok-Concentrate na povrchy ciest a plôch.

Zaujala vás naša ponuka?

Kontaktujte nás

Spoločnosť KLOCOK Poprad s.r.o.
je výhradným zástupcom pre predaj materiálov
STABILIZER® a STALOK® v SR.

Sídlo spoločnosti

Dubina 705, 059 16 HRANOVNICA

EkoMlat

e-mail: info@ekomlat.skwww: ekomlat.sk

KLOCOK Poprad s.r.o.

e-mail: info@klocok.euwww: klocok.eu

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel a dobu vybavenia vašej požiadavky uvedenej vo formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené, či poskytnuté tretím osobám.